KONTROLA STANU BHP


Kontrola jest to czynność polegająca na ocenie stanu faktycznego, a następnie na porównaniu tego stanu z obowiązującymi przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Proponujemy przeprowadzanie kontroli:

  • problemowej,
  • kompleksowej, 
  • doraźnej.

W trakcie kontroli zostaną przygotowane odpowiednie dokumenty oceny stanu bezpieczeństwa. Zostanie odpowiednio dobrany rodzaj oceny, jak i listy kontrolne danej firmy lub stanowiska (w zależności od potrzeb danego klienta).    

 Każda kontrola przeprowadzona jest przez naszą firmę fachowo, efektywnie, rzetelnie, aktywnie i bezstronnie.