NADZÓR, DOKUMENTACJA, DORADZTWO BHP I PPOŻ


Proponujemy dbanie w zakresie:

  • przestrzegania wszelakich wymogów technologicznych w zakresie BHP,
  • wyposażenie maszyn i urządzeń w odpowiednie zabezpieczenia oraz sprawdzanie przydatności tych urządzeń, 
  • sprawdzanie właściwego działania wentylatorów, odpylaczy itp.
  • kontrolowanie stanu środowiska pracy, 
  • zaopatrzenie i racjonalne wyposażenie pracowników w odpowiedni sprzęt ochrony osobistej, odzieży i obuwia ochronnego, jak i roboczego,
  • nadzór nad higieną pracy oraz zapobieganie chorobą zawodowym,
  • nadzór w zakresie przestrzegania przepisów Ochrony Pracy, 
  • nadzór w zakresie realizacji planów poprawy warunków pracy.

Proponujemy również sporządzanie wszelakich dokumentów BHP, PPOŻ oraz doradztwo w zakresie przepisów oraz udział w komisji BHP.

Zajmiemy się również kontrolowaniem terminów badań oraz pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych na stanowisku pracy.