OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO


Głównym celem oceny ryzyka zawodowego jest zapoznanie pracownika z zasadami  bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia, zgodnie z art. 226 KP, jaki i rozporządzeniem MPiPS . 

Każdy Pracodawca jest zobowiązany przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego oraz informować o nim pracowników. 

W ramach oceny ryzyka zawodowego wykonuje się: 

  • zapoznanie się ze stanowiskiem pracy, 
  • znalezienie zagrożeń występujących na danym stanowisku pracy, 
  • dokonanie oceny ryzyka odpowiednio dobraną metodą,
  • ustalenie wymaganych środków profilaktycznych zmniejszających ryzyko.

Wyżej wymienione czynności zostaną odpowiednio udokumentowane. Dobór odpowiedniej metody opracowania ryzyka jest indywidualny od charakteru danej firmy. Proponujemy wykonanie usług za pomocą: list kontrolnych, metodą  matrycową lub  RISK SCORE, posługując się profesjonalnym programem komputerowym Penta SOFT. 

W konsekwencji otrzymują Państwo wymaganą przez prawo rzetelnie wykonaną ocenę ryzyka zawodowego.