SZKOLENIA BHP


Zagadnienia szkoleń w dziedzinie BHP pracy reguluje Ustawa Kodeksu Pracy art. 237 oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki I Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy  Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. Zm.

Szkolenia w zakresie BHP prowadzone są jako szkolenia :

  • wstępne (instruktaż ogólny), dla pracowników na stanowisku roboczym , administracyjno  - biurowym,
  • szkolenia okresowe dla pracowników,
  • szkolenia w zakresie pierwszej pomocy przedlekarskiej.  

Szkolenia prowadzone są z użyciem prezentacji multimedialnej i filmów video. Na każdym szkoleniu rozdawane są uczestnikom skrypty z tematyką szkolenia. Prowadzone są w formie kursów i wykładów.

Szkolenia prowadzone są przez osobę wykwalifikowaną w dziedzinie BHP, ochrony przeciwpożarowej oraz pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Szkolenia odbywają się zarówno w siedzibie firmy, jak i u Klienta.

Ukończenie szkolenia odbywa się przez przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego przyswojenie przez uczestnika wiedzy objętej programem szkolenia, jak i wydaniu odpowiedniego zaświadczenia.