Wypadki 


Za wypadek uważa się zdarzenie nagłe, najczęściej niemożliwe do przewidzenia, które powoduje obrażenia u ludzi oraz straty materialne. (Art. 3 ustawy z dnia 30.10.2002 r).

Nasza firma proponuje Państwu pomoc w przeprowadzeniu profesjonalnego postępowania powypadkowego oraz sporządzenie dokumentacji powypadkowej wszystkich wypadków, z jakimi styka się Pracodawca (wypadki przy pracy, w drodze z lub do pracy, wypadki zbiorowe, indywidualne, ciężkie lub śmiertelne).

Zajmiemy się:

  • powołaniem zespołu powypadkowego, 
  • wykonaniem zdjęć i szkiców z miejsca wypadku, 
  • zebraniem oświadczeń od poszkodowanego i świadków, 
  • sporządzenie protokołu powypadkowego, 
  • opracowanie zarządzania powypadkowego, 
  • sporządzenie statystycznej karty wypadku przy pracy,
  • założenie rejestru wypadków przy pracy,
  • przygotowanie dokumentacji wymaganej przez ZUS, przy ubieganiu się o świadczenia należne pracownikowi z tytułu ubezpieczeń społecznych.

Zajmiemy się także dokumentacją i korespondencją związaną z chorobami zawodowymi.